Ståstorpsån

Tullstorpsåprojektet har spritt ringar i vattnet till en annan å i Trelleborgs Kommun: Ståstorpsån
Detta nya projekt beskrivs vid https://stastorpsan.se/


Markägare från Ståstorpsåns avrinningsområde på besök vid Tullstorpsån 2016.
Ett viktigt första steg inför bildandet av en egen förening för att starta upp och driva Ståstorpsåprojektet var när markägarna från Ståstorpsåns avrinningsområde sammanträffade med företrädare för Tullstorpsåprojektet i juni 2016. Mötet inleddes på Jordberga Gård med information om vattenvårdsarbetet i och längs med Tullstorpsån dvs. Tullstorpsåmetoden.

Länsstyrelsen upplyste om betydelsen av vattenvårdsarbetet i stort och betonade statens syn på vikten av samverkan mellan kommun och markägare. Trelleborgs kommun beskrev kommunens miljömålsarbete och uttalade sig positivt till ett samarbete med markägarna.

Därefter besöktes visningssträckan vid Jordberga och den nyrestaurerade åfåran mellan Källstorp och Skateholm. Sammankomsten avslutades vid Sånarpsvåtmarken med diskussion och korvgrillning!