Karta - Våtmarker

Den till stora delar restaurerade Tullstorpsån eller Grönbybäcken, Grönalundsbiflödet, Jordbergaån, Tullstorpsbiflödet och Skateholmsån som de olika sträckorna även kallas, slingrar sig ner genom åkerlandskapet till mynningen på gränsen mellan Trelleborgs och Skurups kommuner efter att den sista biten gått samman med Vemmenhögsån.

Bredvid ligger de 39 nyanlagda eller restaurerade våtmarkerna med sina värdefulla funktioner som ett pärlband genom landskapet. Totalt har hittills ca. 10 km av ån restaurerats, ytterligare 5 km kommer att åtgärdas 2020.

Våtmarksområdet, dvs våtmarkerna och de restaurerade åsträckornas areal närmar sig projektmålet om 200 ha!

Kartan nedan visar projektets våtmarker och rastplatser samt det ungefärliga avrinningsområdet.

Klicka på markörerna för mer information om de olika våtmarkerna.

Se vidare Bildgalleri över våtmarkerna