Sällsynta fåglar i Tullstorpsåns våtmarker


Kejsarörn är en extremt sällsynt gäst i Sverige och totalt har det endast gjorts 12 fynd. Många av dessa fynd har gjorts aningen i Falsterbo eller Börringe-området (Börringe, Havgård, Näsbyholm). Bildfågeln höll till i det viltrika Börringe-området vintern 2018-19 där den framgångsrikt jagade tex kanin, hare och fasan. Den sågs tex vid Börringe mad och Sillesjö. Arten finns normalt i Östeuropa och Asien (fr a Ryssland och Kazakstan), men enstaka yngre fåglar rör sig ibland västerut och de hamnar då i Västeuropa.
Foto: Mattias Ullman


Kejsarörn
Foto: Mattias Ullman


Silkeshäger är sällsynt i Skåne och anträffas normalt med 1-4 ex per år. Denna fågel trivdes finfint i Äspöåns våtmark i april 2016 där den fångade grodor och liknande.
Foto: Mattias Ullman


Stäpphök (som inte är en hök, utan en kärrhök) var en gång i tiden sällsynt och en drömart för många fågelskådare. Framtill ungefär år 2000 häckade den enbart i Ryssland, men den har därefter spridit sig snabbt västerut. Den häckar numer tex i norra Finland och troligen även i norra Sverige. Numer ses minst 30 ex varje höst i Skåne, varav de flesta i Falsterbo. Denna hona flög förbi Börringe mad i september 2017 där den jagade småfågel. Den är nära släkt med ängshök och blå kärrhök och med nuvarande utveckling är det inte omöjligt att den häckar i Skåne inom 10 år.
Foto: Mattias Ullman


Svart stork ses med några ex i Skåne varje år. Till skillnad från släktingen vit stork är det normalt en mycket skygg art som gärna går inne i kärr i skogsområden och letar grodor. Denna individ var ovanligt tjänstvillig och gick omkring helt öppet i Börringe mad flera dagar i sträck i juli 2016. Mer än 500 personer kom då från när och fjärran för att titta på den. Normalt häckar arten i Tyskland och Polen som närmast.
Foto: Mattias Ullman


Svarthuvad mås är också en art som häckar i Syd- och Västeuropa, men kanske också kommer att börja häcka regelbundet i södra Sverige så småningom. Varje år numer dyker flera individer upp, gärna i skrattmåskolonier, i april - maj. Denna individ sågs vid Börringe mad, där flera fynd nu har gjorts. Tyvärr har kolonin av skrattmås minskat kraftigt där just i år (2020). Osäkert varför.
Foto: Mattias Ullman


Ägretthäger var också en gång i tiden sällsynt i Sverige och fanns då normalt bara i Ryssland och Östeuropa. Sedan början av 2000-talet har den ökat mycket snabbt i hela Västeuropa och över 1000 ex sågs i Skåne enbart under år 2019. Mycket få arter har ökat så snabbt som ägretthägern. Rimligen kommer den snart att börja häcka i någon större, vassrik sjö med enstaka par. Flest fåglar ses under hösten i södra Sverige och under milda vintrar stannar vissa kvar och letar grodor i våtmarker och sjöar. Den har redan setts i minst 5 av Tullstorps våtmarker och den ses numer årligen tex i Börringe mad. Om den har gul näbb är den i vinterdräkt. I häckningsdräkt har en könsmogen fågel svart näbb under en kort tid kring maj - juni.
Foto: Mattias Ullman