Börringe mad

Börringe mad är en 20 ha stor våtmark anlagd på Börringe Klosters Lantbruk ABs fastighet vid byn Grönalund. Våtmarken är anlagd inom ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård. Våtmarksområdet betas av nötkreatur. Vattnet från våtmarken rinner ner förbi Grönalund genom en nyanlagd bäck. Efter att våtmarken anlagts har man notera ett ökat antal besök i området. Området är ett mycket värdefullt naturområde med rester av gamla odlingsformer i form av skottskogsbruk, Sörby kratt. Vid våtmarken och den närbelägna rastplatsen planeras det för kringutrustning som ukiksplattform, sittgrupper och vindskydd samtidigt som information om intressanta natur- och kulturobjekt i området lämnas som om Grönalunds tivoli med hållplats på järnvägslinjen Börringe-Östra Torp (Smygehamn)

Fakta Börringe mad:

Anlagd: 2012
Anläggningssätt: dämning m dammvall
Avrinningsområde: 125 ha
Våtmarksområde: 20 ha
Vattenyta vid högsta vattennivå: 11,6 ha
Buffringsvolym 42 400 m3
Nyanlagd bäck: 200 m
Skötsel: bete
Läs: Sveriges sydligaste natur. Trelleborgs biologiska förening 1987
Besök Anderslövs museum