Sånarpsvåtmarkerna

Öster om Lilla Beddinge har det på Sånarp anlagts två våtmarker. Den större södra, 200 m lång som ligger längs med ån är en populär rastplats för vadarfågel.

Fakta Sånarp

Anlagda: 2010-2011
Anläggningssätt: schaktning
Avrinningsområde: 210 ha
Skötsel: slåtter
Våtmarksområde: 2,35 ha
Vattenyta 1 ha