Projektledaren informerar 2019-12-17

Ekonomi
Det flyter på bra med vattenvårdsarbetet längs Tullstorpsåprojektet! En avgörande förutsättning är att hela tiden ligga ett steg före och söka nya medel till verksamheten. Samtidigt så breddar Projektet ut rejält med det nya Tullstorpsån 2.0, se information om det under Projektet / Tullstorpsån 2.0

Tullstorpsåprojektet har sedan inledningen för 10 år sedan kommit en bra bit på vägen, kanske halvvägs. Styrelsen och andra intressenter anser att det kan vara värdefullt att utvärdera vad som gjorts och vad som återstår att göra. Då det är ett nationellt pilotprojekt som till sin metod är tämligen unikt finns det även ur denna anledning att göra en halvtidsutvärdering.

En gemensam, mycket omfattande LOVA-ansökan (statliga medel för lokala vattenvårdsprojekt) för Tullstorpsåprojektets fas 5, Tullstorpsån 2.0 och Utvärderingen har sammanställts under hösten med adress länsstyrelsen i Skåne län och därifrån vidare till Havs- och Vattenmyndigheten Göteborg. Medfinansiärer är bland annat WWF och Södra Östersjöns Vattenmyndighet. Medel till entreprenad till 5 km tvåstegsdiken längs den norra å-delen ”Grönbybäcken” kommer från landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Flera andra aktörer väntas och bidra till verksamheten.

Vattenundersökningar
En ny årsrapport 2018/2019 har nyligen erhållits, av den kan man bland annat utläsa hur den mycket torra sommaren 2018 påverkat näringstransporterna, se rekommenderade rapporter.

Besök
Under hösten har vi haft en hel del besök, de består oftast av en teoretisk föredragning och diskussion samt fältbesök vid våtmarker och åsträckor, här är några exempel:Malmö Stad och VA-Syd

Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

Havs- och vattenmyndigheten Vårt uppdrag


Mats Svensson, avd. chef för havs- och vattenförvaltning, Havs-och Vattenmyndigheten, Göteborg tillsammans med TEFs ordförande, Otto von Arnold vid våtmarken Sörby Kjöse

LEVA-projektet Halland
Från Halland kom ett tjugotal intresserade markägare, myndighetspersoner med åtgärdssamordnare Lina Svensson Floer och Harald Lagerstedt i spetsen på besök. Vattensmart lantbruk - Falkenbergs kommun


Beddinge ängar
Nu börjar vattnet stiga rejält på Beddinge ängar. Vid tillfälle framöver skall vi ta bilder från ovan med en drönare.


Två nya våtmarker vid Assartorp/Ådala i planeringsstadiet. Samtidigt undersöks möjligheten att utöka en befintlig våtmark vid Ådala.


Våtmark Assartorp 1:4 Ö


Våtmark Assartorp 4:6 Ådala


Tidigare Projektledaren informerar