Visningssträckan

Väster om Jordberga Slott, längs en 2 km lång sträcka visas exempel på de åtgärder som projektet arbetar med för att förbättra miljön i och längs med vattendraget. Vid objekten ges information om åtgärderna, dess syften och funktioner.

Fakta Visningssträckan

Anlagd: 2009
Sträcka ca 2 km, blev ca 300 m längre efter restaureringen
Våtmarksareal 13,5 ha
Stort antal informationsskyltar
Skötsel: slåtter och bete