Övriga rapporter som skrivits under projektets gång

Senaste

Viktiga beskrivande rapporter

Fåglar

Biologisk mångfald

Inventeringar

Fiskundersökningar

Beddinge ängar

Vattenundersökningar

Kulturmiljö

Diverse övriga rapporter

  • Tvåstegsdiken och kantavplaning– Utvärdering av tvåstegsdiken och kantavplaning på sträckan Stora Markie-Stävesjö
  • Förslag Jordberga-väg 101– Förslag till vackrare naturmiljö vid Jordberga – en möjlighet till samverkan
  • SEI Baltic COMPASS 2012– Multifunctional Wetlands and Stakeholder Engagement
  • Östersjöstrategimöte– Rapport från Östersjöstrategimötet i Helsingfors 2011
  • Biodiversity in constructed wetlands in Southern Sweden 2011
  • Modellering av fosfor- och kväveretention i våtmarker – Effekt av planerade våtmarker inom Tullstorpsåprojektet