Skateholmsboplatsvåtmarken

I den nedersta delen av sitt lopp passerar Tullstorpsån förbi de så kallade Skateholmsboplatserna.” Ett fångstsamhälle för 7 000 år sedan”. Genom att där anlägga en våtmark och meandra ån har Tullstorpsåprojektet delvis återställt en äldre landskapsbild.

Informationsinsatser om områdets fantastiska historia har tagits fram av Projektet. Den finns i en stor skylt på en angöring till området. En permanent utställning om ”Skateholmarna” går att ta del av på Trelleborgs museum.

Fakta Skatholmsboplatsvåtmarken

Anläggningsår: 2014, förarbetet pågick i flera år
Anläggningssätt: Schaktning
Avrinningsområde: 6300 ha
Våtmarksområde: 1,5 ha
Vattenyta permanent 0,2 ha men hela ytan översvämmas flera ggr/år
Skötsel: bete
Läs vidare: Larsson, L. Ett fångstsamhälle för 7000 år sedan. Lund 1988.